logo  
         
         
 

SIA «DAUTKOM TV» ir noslēgusi līgumu ar SIA «Baltcom» par DAUTKOM TV klientu apkalpošanu (izmantojot Baltcom tehniskos un cilvēkresursus un uzkrāto pieredzi) un to, ka turpmāk visus elektronisko sakaru pakalpojumus DAUTKOM TV Jums sniegs sadarbībā ar Baltcom.

Jūs tiksiet automātiski novirzīti uz Baltcom mājas lapu pēc 20 sekundēm. Lai nokļūtu tur uzreiz, spiediet pogu «Turpināt».

 
         
       
         
         
   

ООО «DAUTKOM TV» заключило договор с ООО «Baltcom» на обслуживание клиентов DAUTKOM TV (с использованием технических и трудовых ресурсов и накопленного опыта Baltcom), и что в дальнейшем все услуги электронной связи DAUTKOM TV будет предоставлять Вам в сотрудничестве с Baltcom.

Вы будете автоматически перенаправлены на домашнюю страницу Baltcom через 20 секунд. Чтобы сразу попасть туда, нажмите кнопку «Продолжить».